Kontakt / RODO

 

Mapa


R O D O

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych, dalej RODO, uprzejmie informujemy, że Twoje dane są przetwarzane w Domu Wypoczynkowym HUZAR w Krynicy Zdrój, dalej DW Huzar, na zasadach opisanych w tym rozporządzeniuzgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administratorem Twoich danych jest, ZNP Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie,
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, działający w ramach swojej jednostki organizacyjnej: ZNP ZG Dom Wypoczynkowy HUZAR z siedzibą w Krynicy Górskiej,
ul. Pułaskiego 87,  33-380 Krynica Zdrój, reprezentowany przez Dyrektora, zwanego dalej Administratorem.

Kontakt z inspektorem danych osobowych zapewniamy poprzez pocztę elektroniczną:
znp@wp.pl

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą
a Administratorem, zwana dalej Umową, do zawarcia której dochodzi po akceptacji Regulaminu DW HUZAR i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, ale co najmniej przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy.

W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów. W związku z powyższym,
w razie potrzeby przekazujemy Twoje dane do współpracujących z nami firm, w tym: biura rachunkowego, biura turystycznego,
a także firmom ubezpieczeniowym.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jeśli uznasz, że działania Administratora naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa,
ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.